fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
3 minut

Git – początek


10.02.2010

Instalacja Git na Windows

Najprostsze co mogę zrobić to podać link do instalatora: http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list. Ładny wizard przeprowadzi nas przez cały proces instalacji.

Wstępna konfiguracja

Przed rozpoczęciem pracy z Git zalecana jest wstępna konfiguracja narzędzia. Najpierw zidentyfikujemy się na poziomie całej maszyny w konfigu wspólnym dla wszystkich repozytoriów:

  1:  git config --global user.name "Procent"
  2:  git config --global user.email procent@thebest.com

Mój następny krok to zdefiniowanie programu, który ma być traktowany jako domyślny edytor tekstu. Wykorzystany będzie między innymi jako narzędzie do wprowadzania opisów commitów. Bez podania tej wartości u mnie włącza się VIM, którego obsługi nie opanowałem jeszcze w 100%:)

git config --add core.editor notepad2.exe

Tworzenie lokalnego repozytorium

Do rozpoczęcia przygody z Gitem wystarczy wykonanie komendy init w dowolnym katalogu:

git init

przygotowującej repozytorium do pracy. Jedyna zmiana: program utworzy katalog .git. Zawiera on konfigurację repozytorium, jak również informacje o gałęziach, tagach itd. Struktura katalogu i plików jest bardzo przejrzysta i nic nie stoi na przeszkodzie, aby sobie ją pooglądać (do czego zachęcam). Często też łatwiej jest zmienić coś bezpośrednio w tym miejscu, grzebiąc się z konfiguracyjnych flakach, niż szukać odpowiedniej konsolowej komendy.

Po inicjalizacji możemy stworzyć sobie dowolne pliki, a następnie dodać je do repo:

  1:  git add .
  2:  git commit -m "my very first commit"

Klonowanie zdalnego repozytorium (SVN: checkout)

Zdalne repozytorium ściąga się komendą clone:

git clone http://server/path/to/repo.git

Obsługiwana jest cała mnogość różnych protokołów, włącznie z http, https, ssh, bezpośrednim dostępem do systemu plików czy dedykowanym git://.

Po tej instrukcji główna gałąź naszego lokalnego repozytorium jest “zmapowana” na repozytorium zdalne, co widać z pliku .git/config w sekcji [remote]. Dzięki temu oprócz lokalnych commitów możemy teraz wykonywać komendy push (do wysyłania swoich zmian – odpowiednik SVNowego commit) oraz pull (do pobierania ich, odpowiednik SVNowego update).

Podłączanie istniejącego lokalnego repozytorium do zdalnego repozytorium

W swoim lokalnym repozytorium można zdefiniować mapowanie na zdalną lokalizację już po jego utworzeniu. Najpierw określimy adres zdalnego repozytorium i nadamy mu krótszą, ludzką:

git remote add some-repo git://server/path/to/repo.git

Teraz pobierzemy zdalne repozytorium żeby móc swobodnie na nim pracować:

git pull some-repo

Następnie stworzymy odnogę, która będzie zmapowana na główną gałąź zdalnego repozytorium:

git checkout -b my-new-branch some-repo/master

Instrukcja ta przeniesie nasze working-copy na nowo utworzoną gałąź. Po poczynieniu jakichś modyfikacji robimy lokalny commit:

git commit -m "my commit msg"

… i wyślemy dane z powrotem do zdalnej gałęzi master:

git push some-repo my-new-branch:master

Po więcej zapraszam wkrótce, lub odsyłam do Wszechzawierającego Internetu, chociażby pod linki podane ostatnim razem.

Comments are closed.

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Książka

Zobacz również