fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
5 minut

Własna implementacja WCF Proxy


03.12.2009

Podczas korzystania z WCF najprostszą drogą do wywołania metody udostępnianej przez jakąś usługę jest pozwolenie Visual Studio na wygenerowanie odpowiedniego proxy, stworzenie jego instancji… i już – mamy metody usługi do dyspozycji. Bez wysiłku, bez kodu… bez sensu?

O tym, dlaczego takie podejście NIE jest wyborem słusznym, rozpisywać się nie będę. Zainteresowanych argumentami “przeciw” odsyłam do fajnego artykułu autorstwa Miguela Castro na Code-Magazine: “WCF the Manual Way… the Right Way“. Propozycji alternatyw jest w internecie sporo i mają dużą wartość edukacyjną. Jednak gdy przyszło do prawdziwej zabawy z WCF, rozszerzyłem trochę te rozwiązania. Całość kodu wykorzystującego usługi WCF rozbiłem na dwie części: właściwe Proxy oraz klasę udostępniającą odpowiednie Proxy wedle naszego zapotrzebowania.

Pierwsza część, czyli klasa Proxy eliminująca kod generowany przez Visual Studio, przedstawia się następująco:

 1: public class ServiceProxy<T> : ClientBase<T>, IDisposable where T : class
 2: {
 3: 	// empty ctor for default config if only one available
 4: 	public ServiceProxy()
 5: 	{
 6: 	}
 7: 
 8: 	// ctor with config name; other ctors not available to enable ChannelFactory caching
 9: 	public ServiceProxy(string endpointConfigurationName)
 10: 		: base(endpointConfigurationName)
 11: 	{
 12: 	}
 13: 
 14: 	public T GetChannel()
 15: 	{
 16: 		return base.Channel;
 17: 	}
 18: 
 19: 	public void Dispose()
 20: 	{
 21: 		try
 22: 		{
 23: 			if (base.Channel != null)
 24: 			{
 25: 				if (base.State != CommunicationState.Faulted)
 26: 				{
 27: 					base.Close();
 28: 				}
 29: 				else
 30: 				{
 31: 					base.Abort();
 32: 				}
 33: 			}
 34: 		}
 35: 		catch (CommunicationException)
 36: 		{
 37: 			base.Abort();
 38: 		}
 39: 		catch (TimeoutException)
 40: 		{
 41: 			base.Abort();
 42: 		}
 43: 		catch (Exception)
 44: 		{
 45: 			base.Abort();
 46: 			throw;
 47: 		}
 48: 	}
 49: }

Wielkiego odkrycia nie ma tu żadnego. Klasa ta ma właściwie dwa zadania: dać nam dostęp do kanału implementującego komunikację z żądanym serwisem oraz odpowiednią obsługę Dispose(). O problemach z Dispose() można poczytać na MSDN w artykule “Avoiding Problems with the Using Statement“.

Wprowadziłem dość istotną modyfikację w stosunku do fruwających po necie przykładów: ograniczyłem liczbę konstruktorów. Moja klasa Proxy udostępnia tylko dwa konstruktory – domyślny oraz przyjmujący nazwę wpisu z konfiguracji. Powód jest bardzo prosty, choć niekoniecznie każdy musi o takim fakcie wiedzieć: te konstruktory umożliwiają cache’owanie przez WCF raz utworzonych obiektów ChannelFactory. Dzięki temu dalsze instancjonowanie samych Proxy jest bardzo lekkim procesem. Więcej o tym na blogu Wenlong Dong: “Performance Improvement for WCF Client Proxy Creation in .NET 3.5 and Best Practices“.

Przedstawiona powyżej klasa może znajdować się w jakimś współdzielonym assembly, dostępna dla każdej aplikacji klienckiej.

Ciągłe pisanie takiego kodu nie do końca mi się jednak podobało:

 1: using (var proxy = new ServiceProxy<IMyService>())
 2: {
 3: 	proxy.GetChannel().MyMethod();
 4: }

Dlatego też bezpośrednio w aplikacji klienckiej umieszczam małego helpera, który pozwala skrócić te instrukcje do takich wywołań:

 1: ServiceProxyProvider<IMyService>.Invoke(x => x.MyAction());
 2: string result = ServiceProxyProvider<IMyService>.Invoke(x => x.MyFunction());

Oprócz oczywistej korzyści, jaką jest mniejsza ilość kodu (choć można by dyskutować czy w tym konkretnym przypadku to faktycznie tak wielka korzyść), otrzymujemy jeszcze jeden bonus: możemy w jednym miejscu zarządzać każdym wywołaniem zdalnej usługi. Błyskawicznie przychodzącym na myśl wykorzystaniem tej zalety jest wrzucenie tu ustawiania parametrów uwierzytelniania (jakie fancy określenie na login i hasło:) ). W poniższej implementacji, pochodzącej z aplikacji WinForms, zrobiłem jednak coś innego:

 1: public class ServiceProxyProvider<TService> where TService : class
 2: {
 3: 	public static void Invoke(Action<TService> operation)
 4: 	{
 5: 		using (var proxy = new ServiceProxy<TService>())
 6: 		{
 7: 			WaitingCursor(() =>
 8: 				operation(proxy.GetChannel())
 9: 			);
 10: 		}
 11: 	}
 12: 
 13: 	public static TResult Invoke<TResult>(Func<TService, TResult> operation)
 14: 	{
 15: 		TResult result = default(TResult);
 16: 
 17: 		Invoke(x =>
 18: 		{
 19: 			result = operation(x);
 20: 		});
 21: 
 22: 		return result;
 23: 	}
 24: 
 25: 	private static void WaitingCursor(Action operation)
 26: 	{
 27: 		Form activeForm = Form.ActiveForm;
 28: 
 29: 		if (activeForm != null)
 30: 		{
 31: 			activeForm.Cursor = Cursors.WaitCursor;
 32: 		}
 33: 
 34: 		try
 35: 		{
 36: 			operation();
 37: 		}
 38: 		finally
 39: 		{
 40: 			if (activeForm != null)
 41: 				activeForm.Cursor = Cursors.Default;
 42: 		}
 43: 	}
 44: }

Każde wywołanie skutkuje zmianą kursora na klepsydrę bądź Viściano-Siódemkowe Błękitne Koło Zagłady, dzięki czemu użytkownik wie, że “coś się dzieje i ma być cierpliwy“.

Macie jakieś ciekawe doświadczenia w tym zakresie? Uwagi, sugestie, dotyczące przedstawionego rozwiązania?

Wkrótce powinien pojawić się dłuższy post traktujący o WCF, gdzie na żywym zarodku aplikacji będzie można zobaczyć to w praktyce. W tymczasem – borem lasem!

0 0 votes
Article Rating
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
jdubrownik
13 years ago

Dobry kawałek kodu. Zmienił bym tylko mały drobiazg: if (base.Channel == null) { return; } i wyrzucił bym to poza blok try/catch.

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Książka

Zobacz również