fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
6 minut

AutoMapper, NHibernate, lazy loading oraz problem select n+1


06.11.2009

Ostatnio pisałem o AutoMapperze, a kiedyś wcześniej o NHibernate. Dzisiaj złączę te dwa narzędzia niczym Jasia i Małgosię, Tristana i Izoldę, Lecha i Jarosława, a z ich nawzajemnego obcowania narodzi się problem, który dość łatwo przegapić.

Wróćmy do przedstawionych ostatnio, banalnych klas:

 1: public class User
 2: {
 3: 	public virtual int Id { get; set; }
 4: 	public virtual string Name { get; set; }
 5: 	public virtual IList<Address> Addresses { get; set; }
 6: 
 7: 	public User()
 8: 	{
 9: 		Addresses = new List<Address>();
 10: 	}
 11: }
 12: 
 13: public class Address
 14: {
 15: 	public virtual int Id { get; set; }
 16: 	public virtual string Street { get; set; }
 17: 	public virtual string City { get; set; }
 18: 	public virtual string Country { get; set; }
 19: }

Ich mapowań z wykorzystaniem Fluent NHibernate:

 1: public class UserMap : ClassMap<User>
 2: {
 3: 	public UserMap()
 4: 	{
 5: 		Id(x => x.Id);
 6: 		Map(x => x.Name);
 7: 		HasMany(x => x.Addresses).Inverse().Cascade.All();
 8: 	}
 9: }
 10: 
 11: public class AddressMap : ClassMap<Address>
 12: {
 13: 	public AddressMap()
 14: 	{
 15: 		Id(x => x.Id);
 16: 		Map(x => x.Street);
 17: 		Map(x => x.City);
 18: 		Map(x => x.Country);
 19: 	}
 20: }

Reprezentacji DTO:

 1: [DataContract]
 2: public class UserDto
 3: {
 4: 	[DataMember]
 5: 	public int Id { get; set; }
 6: 	[DataMember]
 7: 	public string Name { get; set; }
 8: 	[DataMember]
 9: 	public AddressDto[] Addresses { get; set; }
 10: }
 11: 
 12: [DataContract]
 13: public class AddressDto
 14: {
 15: 	[DataMember]
 16: 	public int Id { get; set; }
 17: 	[DataMember]
 18: 	public string Street { get; set; }
 19: 	[DataMember]
 20: 	public string City { get; set; }
 21: 	[DataMember]
 22: 	public string Country { get; set; }
 23: }

Oraz konfiguracji AutoMappera:

 1: Mapper.CreateMap<User, UserDto>();
 2: Mapper.CreateMap<Address, AddressDto>();

Raczej nic nie powinno wymagać tu wyjaśnienia (o Fluent-NH zamierzam wkrótce napisać trochę więcej).

Teraz kontekst:

Jakiś klient żąda od nas listy wszystkich użytkowników do wyświetlenia… gdzieś tam. Potrzebuje jedynie nazwy użytkownika oraz jego ID, adresy go nie obchodzą. Zadowoleni pobieramy więc samych użytkowników bez adresów:

 1: UserDto[] dtos = null;
 2: using (var session = AppFacade.DataAccess.OpenSession())
 3: {
 4: 	User[] users = session.Linq<User>().ToArray();
 5: 	dtos = Mapper.Map<User[], UserDto[]>(users);
 6: }
 7: //...

Ależ z nas optymalizatory! Nie potrzebujemy adresów, więc ich nie pobieramy! A przecież równie dobrze mogło to dotyczyć o wiele bardziej obciążających bazę i łącze danych. Za tak wyrafinowane rozwiązanie należy nam się browar. Czy aby na pewno?

Na wszelki wypadek podejrzymy wygenerowany przez NHibernate SQL:

U’la’la. Nie dość, że pobieramy z bazy adresy, to jeszcze wpadliśmy w pułapkę "select n+1". A przecież mapowanie NH nie mówiło nic o "eager loading". Oj, nie na browar zasłużyliśmy, a co najwyżej na klapsa. I to bez niespodzianki.

Wtrącenie: w teorii powinno się mieć osobny obiekt DTO dla każdej operacji… ale często można pójść na skróty i zdefiniować jeden wykorzystywany w kilku miejscach. Moim zdaniem nie ma w tym nic szczególnie zdrożnego, należy po prostu uważać i być świadomym tego co się robi. W tym przypadku poszedłem na skróty i zdefiniowałem UserDto zamiast np. UserDto i UserWithAddressesDto.

Powód takiego a nie innego zapytania jest prosty, wystarczy lekko zmodyfikować kod aby się domyślić:

 1: User[] users;
 2: using (var session = AppFacade.DataAccess.OpenSession())
 3: {
 4: 	users = session.Linq<User>().ToArray();
 5: }
 6: UserDto[] dtos = Mapper.Map<User[], UserDto[]>(users);

Takie coś będzie skutkowało NHibernate.LazyInitializationException w linijce 6, czyli podczas mapowania. I… prawidłowo! AutoMapper chce dobrać się do kolekcji adresów i przepisać je do DTO. NHibernate próbuje w tym momencie załadować adresy z bazy, a że jesteśmy poza sesją – wyrzuca wyjątek. Poprzednio cały czas byliśmy w obszarze aktywności sesji i adresy były leniwie pobierane dla każdego użytkownika po kolei.

Ale samo przedstawienie problemu to tylko połowa fajności pisania postów, czas na rozwiązanie.

Napisałem klasę dziedziczącą z AutoMapper.ValueResolver, która będzie próbowała dostać się do wartości źródłowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy ta zostanie uprzednio zainicjowana przez NHibernate. W przeciwnym wypadku w miejsce docelowe wpisany zostanie null. Oto i ona:

 1: public class NHibernateResolver : ValueResolver<object, object>
 2: {
 3: 	protected override object ResolveCore(object source)
 4: 	{
 5: 		if (NHibernateUtil.IsInitialized(source))
 6: 			return source;
 7: 		return null;
 8: 	}
 9: }

Oczywiście trzeba odpowiednio poinstruować AutoMappera, aby wiedział że ma z tego mechanizmu skorzystać:

 1: Mapper.CreateMap<User, UserDto>()
 2: 	.ForMember(dest => dest.Addresses,
 3: 	opts => opts.ResolveUsing<NHibernateResolver>().FromMember(src => src.Addresses));

I wszystko jest już jak być powinno, przyjemnie i "reużywalnie":

Wygraliśmy browar!

Tip: do testowania podobnych rzeczy wykorzystuje się klasę NHibernateUtil (zastosowaną zresztą w prezentowanym rozwiązaniu).

Comments are closed.

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Książka

Zobacz również