fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
2 minut

let – explained


07.07.2008

Wraz z LINQ do C# zawitało słówko kluczowe let. Najpierw krótkie naszego dzisiejszego gościa przedstawienie. Wyobraźmy sobie klasę Person z imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem. Idąc dalej wyobraźmy sobie zadanie: wybrać te osoby, których wiek jest mniejszy niż średnia wieku wszystkich osób w zbiorze. Konstrukcja let daje nam możliwość zapamiętania danej wartości w samym sercu zapytania LINQ, co pozwala nam zwiększyć jego czytelność i uniknąć deklarowania zmiennych poza jego wnętrzem. Przykład:

 1:   var young = from person in persons
2: let average = persons.Average(p => p.Age)
3: where person.Age < average
4: select person;

Oczywiście jest to najbanalniejszy z banalnych przykładów, jednak niechajże postara się szanowny Czytelnik pomysleć o tworzeniu w ten sposób skomplikowanych warunków, dodawaniu “podzapytań” itd, a przed oczami Jego jawić się będzie moc nieprzemierzona o dowolnym stopniu zaawansowania.

Może się jednak zdarzyć, że podobna funkcjonalność będzie nam przydatna także poza kontekstem standardowych C#’owych zapytań LINQ – czyli przy korzystaniu ze standardowych metod. Co wtedy? Trzeba sobie takie zachowanie zasymulować – poprzez wykorzystanie kolejnej nowości z C# 3.0 czyli typów anonimowych. Powyższy przykład da się zapisać w sposób następujący:

 1:   var young = persons.Select(p => new { Person = p, Average = persons.Average(p2 => p2.Age) })
2: .Where(p => p.Person.Age < p.Average);

Tak na marginesie – kompilator C# robi dokładnie to samo. Skąd u mnie taka mądrość? Stąd co zwykle – z Reflectora.


UPDATE 13-07-2008:
Pojawił się nowy post traktujący o niebezpieczeństwie związanym z omawianą kontrukcją.

0 0 votes
Article Rating
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Gutek
15 years ago

JAk zwykle % :) ql :)
Polecam rowniez artykul:
http://tomasp.net/articles/dynamic-flinq.aspx
oraz specifikacje F# (jako ze slowo kluczowe let jest tam notorycznie wykozystywane;)):
http://research.microsoft.com/fsharp/manual/lexyacc.aspx
Gutek

apl
apl
15 years ago

To ja jeszcze dorzucę link do takiego posta:
http://blogs.msdn.com/lukeh/archive/2007/10/01/taking-linq-to-objects-to-extremes-a-fully-linqified-raytracer.aspx
w którym Luke Hoban (Program Manager w zespole pracującym nad rozwojem kompilatora C#) prezentuje, jak w jednym wielkim, liczącym 60 linii kodu zapytaniu LINQ zaimplementować… RayTracer. 80% tej produkcji stanowi właśnie sprytne wykorzystanie słowa kluczowego let.

Zine.NET
15 years ago

W poprzednim poście zapoznaliśmy się ze słówkiem "let" . Dzisiaj do niego powrócimy i zobaczymy

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Książka

Zobacz również