fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
Home /

RODO

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) potocznie zwanego RODO informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest DEVSTYLE spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Konopnickiej 14/8, NIP: 5423453088.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail iod@devstyle.pl.

tylko przeglądam devstyle.pl lub inne wasze stronykupiłem coś w jednym z waszych sklepówmam konto na jednej z waszych platform edukacyjnychjestem subskrybentem newsletterakontaktowałem się z wami mailowojestem potencjalnym kontrahentem, klientem, podwykonawcą lub członkiem ich personelujestem kontrahentem, klientem, podwykonawcą lub członkiem ich personelujestem przedstawicielem lub pracownikiem urzędu albo instytucji publicznej

Ta informacja dotyczy stron dostępnych w sieci web i wszystkich dostępnych w ich ramach subdomen, funkcjonujących pod adresami:

 1. architekturanafroncie.pl
 2. cotenfrontend.pl
 3. dbmaster.pl
 4. devbites.pl
 5. devstyle.pl
 6. devtalk.pl
 7. domaindrivers.pl
 8. droganowoczesnegoarchitekta.pl
 9. kursgita.pl
 10. legacyfighter.pl
 11. smarttesting.pl
 12. zawodprogramista.pl

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających stronę internetową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. zapewniania pełnej funkcjonalności strony internetowej, jej responsywności i interoperacyjności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. prawnie uzasadnione interesy administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na które składają się:
  1. obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami;
  2. zapobieganie czynom zabronionym;
  3. realizacja marketingu usług własnych;
  4. prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących działania strony internetowej;
  5. badanie poziomu zadowolenia z jakości działania strony internetowej;
  6. rozpatrywanie reklamacji związanych z nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, analitycznych, statystycznych, portali społecznościowych oraz reklamodawcom. Większości tych podmiotów administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym dane statystyczne i analityczne) zgromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony devstyle.pl mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

Miej na uwadze, że w przypadku korzystania przez Ciebie z funkcji pozwalających na udostępnienia treści wbudowanych w stronę internetową za pomocą serwisów społecznościowych takich jak np. Facebook, Twoje dane będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy z Twojej własnej inicjatywy. Z uwagi na powyższe zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych serwisów internetowych przez skorzystaniem z takich funkcji.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (analityczne i statystyczne) przez 3 lata od chwili, w której odwiedziłeś stronę internetową.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz stronę internetową to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym, możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki uniemożliwiających zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Ta informacja dotyczy sklepów administratora dostępnych w sieci web pod adresem:

 1. sklep.devstyle.pl;
 2. sklep.mailketing.pl.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. odprowadzanie należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 19 ust. 5 pkt 4 i art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości;
 3. odprowadzanie należnego podatku dochodowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 32 ordynacji podatkowej oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. realizacja obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 32 ustawy Ordynacja podatkowa;
 5. prawnie uzasadnione interesy administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez użytkownika, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. prowadzenia procesu negocjacyjnego pomiędzy reprezentowaną przez Ciebie firmą a administratorem, który może zakończyć się nawiązaniem współpracy gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów lub usług przez administratora na rzecz reprezentowanej przez Ciebie firmy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. dostawcy systemów klasy ESP (umożliwiających wysyłanie mailingu);
 2. operatorzy portali społecznościowych;
 3. dostawcy systemów poczty elektronicznej i pakietów oprogramowania biurowego;
 4. dostawcy sklepów internetowych;
 5. operatorzy systemów płatności;
 6. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
 7. dostawcy systemów księgowych;
 8. biura rachunkowe;
 9. dostawcy usług hostingu.

Większości tych podmiotów tym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie specjalnej umowy.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym dane statystyczne i analityczne) mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarza Twoje dane przez różne okresy czasu. Zależy to od celu przetwarzania danych oraz ich rodzaju. Możemy wskazać następujące okresy:

 1. przez 3 lat licząc od dnia, w którym odwiedziłeś sklep internetowy zarządzany przez administratora;
 2. przez 6 lat, licząc od dnia, w którym zawarłeś umowę lub skontaktowałeś się z administratorem;
 3. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe – na podstawie art. 32 i 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono zgody na otrzymywanie newslettera i zostało w sposób dokładny wyjaśnione podczas procesu zapisywania się na newsletter.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz sklep to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki, które uniemożliwiają zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania). Jeśli decydujesz się zakupić towary lub usługi od administratora to bez podania Twoich danych osobowych nie uda się złożyć zamówienia.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli sam nie podałeś swoich danych osobowych samodzielnie, to otrzymaliśmy je od kogoś, kto zakupił za pośrednictwem sklep.devstyle.pl dostęp do kursu, a następnie wskazał Ciebie jako osobę, której mamy przypisać dostęp do tego kursu. Dysponujemy komplementem informacji, na podstawie którego – jeśli wyślesz do nas zapytanie drogą mailową – udzielimy Tobie szczegółowej informacji na ten temat.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. zawarcie i świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679; dalej jako RODO);
 2. świadczenie usług warunkowych udostępnianych na platformie edukacyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. prawnie uzasadnione interesy administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na które składają się:
  1. wykonywanie umowy zawartej z podmiotem, który sfinansował przyznany Ci dostęp warunkowy do szkolenia (jeśli nie opłacałeś go samodzielnie);
  2. obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez użytkownika;
  3. zapobieganie czynom zabronionym;
  4. realizacja marketingu usług własnych;
  5. prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu korzystania z platformy edukacyjnej;
  6. badanie poziomu zadowolenia z jakości usługi świadczonej drogą elektroniczną jak i poszczególnych usług warunkowych;
  7. rozpatrywanie reklamacji związanych z umową.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych.

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą dostawca platformy edukacyjnej, dostawca poczty e-mail wykorzystywanej przez administratora i podmiot, który sfinansował przyznany Ci dostęp warunkowy do szkolenia (jeśli nie opłacałeś go samodzielnie).

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wiąże się to z przekazywaniem Twoich danych osobowych do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Obejmuje to zawsze przypadki, które są niezbędne w celu wykonania umowy i zapewnia działania platformy edukacyjnej. Zawsze staramy się wdrażać rozwiązania w taki sposób, aby nie udostępniać danych osobowych lub udostępniać je w minimalnym zakresie. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarza Twoje dane przez różne okresy. Zależy to od celu przetwarzania danych oraz ich rodzaju. Możemy wskazać następujące okresy:

 1. przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie której korzystasz z platformy edukacyjnej;
 2. przez 6 lat, licząc od dnia, w którym rozwiązana zostanie umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (czyli usunięcie Twojego konta użytkownika na platformie edukacyjnej);
 3. przez 6 lat, licząc od dnia, w którym skontaktowałeś się z administratorem w sprawach związanych z działaniem platformy edukacyjnej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz główną stronę platformy edukacyjnej to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli chcesz korzystać z platformy edukacyjnej, to musisz podać swój adres e-mail, imię i nazwisko. Odmowa podania tych danych uniemożliwia założenie Tobie konta użytkownika na platformie edukacyjnej i w efekcie korzystanie z niej.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących swoje produkty i działalność – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Twoje dane osobowe, na podstawie tak wyrażonej zgody, mogą być przetwarzane również do celów statystycznych i analitycznych. Oznacza to, że administrator może uzyskiwać informację na temat tego, czy otrzymałeś wysłaną wiadomość, czy została ona przez Ciebie odczytana oraz czy kliknąłeś jakiś odnośnik znajdujący się w Twojej wiadomości e-mail.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą dostawcy systemów klasy ESP wykorzystywanych do wysyłki mailingu i obsługi listy mailingowej. Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Uznaliśmy, że jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Dokonaliśmy oceny skutków dla ochrony danych, w ramach której porównywaliśmy różne dostępne systemy wysyłki newslettera. Niestety żaden z systemów tego typu, który działał wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie dawał rękojmi działania w sposób integralny, poufny i zapewniający oczekiwaną przez administratora dostępność. Wybrane przez nas rozwiązania wyróżniają się na tym tle, lecz korzystanie z nich wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytania osób, które zwracają się do administratora z prośbą o udzielenie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania dostępu do danych osobowych, w szczególności dostawcy poczty elektronicznej, pakietu biurowego, systemu do zarządzania zadaniami i pracą. W niektórych przypadkach odbiorcą Twoich danych osobowych będzie również kancelaria adwokacka świadcząca usługi prawne na rzecz administratora.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podwykonawcę administratora zawsze odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Jej postanowienia gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych przez administratora odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe, w szczególności te zawarte w korespondencji mailowej, mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 6 lat od chwili, w której skontaktowałeś się z nami mailowo.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, administrator nie będzie mógł udzielić odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. W praktyce jest to niemal niemożliwe, ponieważ aby wysłać wiadomość e-mail musisz skorzystać ze skrzynki nadawczej. Administrator traktuje każdy adres e-mail jako daną osobową.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

SKĄD MACIE MOJE DANE?

Jeśli sam nie udostępniłeś administratorowi swoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je od Twojego pracodawcy lub kontrahenta. Niekiedy Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowej Twojego pracodawcy. Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane – wystarczy napisać maila do inspektora ochrony danych.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. prowadzenia procesu negocjacyjnego pomiędzy Tobą a administratorem, który może zakończyć się nawiązaniem współpracy gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. prowadzenie procesu negocjacyjnego pomiędzy reprezentowanym przez Ciebie podmiotem a administratorem, który może zakończyć się nawiązaniem współpracy gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. realizowaniu prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
  1. obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z prowadzonymi negocjacjami;
  2. gromadzenie i przetwarzanie danych potencjalnych kontrahentów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania dostępu do danych osobowych, w szczególności dostawcy poczty elektronicznej, pakietu biurowego, systemu do zarządzania zadaniami i pracą. W niektórych przypadkach odbiorcą Twoich danych osobowych będzie również kancelaria adwokacka świadcząca usługi prawne na rzecz administratora.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podwykonawcę administratora zawsze odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Jej postanowienia gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych przez administratora odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez 6 lat od dnia zakończenia procesu negocjacji, w którym brałeś udział – są to dane zawarte m.in. w korespondencji lub utrwalone np. w formie notatek z prowadzonych rozmów, które mogą zostać przez administratora wykorzystane w celach wskazanych powyżej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, administrator nie będzie mógł prowadzić z Twoim udziałem negocjacji zmierzających do rozpoczęcia współpracy. W niektórych sytuacjach w ogóle nie podajesz samodzielnie administratorowi swoich danych osobowych, ponieważ zostały one nam już udostępnione – o czym pisaliśmy wyżej.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

SKĄD MACIE MOJE DANE?

Jeśli sam nie udostępniłeś administratorowi swoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je od Twojego pracodawcy lub kontrahenta. Niekiedy Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowej Twojego pracodawcy. Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane – wystarczy napisać maila do inspektora ochrony danych.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. wykonanie umowy, której jesteś stroną z administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
 2. wykonanie umowy, której stroną jest podmiot z Tobą powiązany, który reprezentujesz – najczęściej Twój pracodawca lub kontrahent – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych powstałych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. realizowaniu prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
  1. rozpatrywanie reklamacji;
  2. obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaną umową;
  3. gromadzenie i analizowanie danych statystycznych. 

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania dostępu do danych osobowych, w szczególności dostawcy poczty elektronicznej, pakietu biurowego, systemu do zarządzania zadaniami i pracą. W niektórych przypadkach odbiorcą Twoich danych osobowych będzie również kancelaria adwokacka świadcząca usługi prawne na rzecz administratora.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podwykonawcę administratora zawsze odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Jej postanowienia gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych przez administratora odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez różny czas. Zależy on od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. W Twoim przypadku możemy wskazać następujące okresy: 

 1. 2 lata od wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy administratorem a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – są to dane dotyczące zawarcia i wykonania umowy;
 2. 2 lata od wymagalności roszczeń, o których mowa w art. 751 pkt. 1 kodeksu cywilnego, powstałych w związku z wykonaniem umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy administratorem a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – są to dane dotyczące zawarcia i wykonywania umowy; 
 3. 3 lata od dnia wymagalności roszczeń innych, niż wymienione powyżej, a powstałych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy pomiędzy administratorem a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – są to dane dotyczące zawarcia i wykonywania umowy;
 4. 6 lat od dnia wymagalności innych, niż wymienione powyżej roszczeń powstałych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – są to dane dotyczące zawarcia i wykonania umowy, w tym dane związane z wnoszonymi przez Ciebie reklamacjami;
 5. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązań podatkowych powstałych w związku z umową zawartą między administratorem a Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – są to dane wymagane przez przepisy prawa podatkowego. 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, administrator nie będzie mógł przystąpić do wykonania wiążącej Cię (lub podmiot z Tobą powiązany) umowy. W niektórych sytuacjach w ogóle nie podajesz samodzielnie administratorowi danych osobowych, ponieważ zostały one nam już udostępnione – o czym pisaliśmy wyżej.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

SKĄD MACIE MOJE DANE?

Jeśli sam nie udostępniłeś administratorowi swoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je od Twojego pracodawcy lub kontrahenta. Niekiedy Twoje dane osobowe mogliśmy uzyskać ze źródeł publicznie dostępnych, np. ze strony internetowej Twojego pracodawcy czy urzędu. Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane – wystarczy napisać maila do inspektora ochrony danych.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. wykonanie umowy, której stroną jest podmiot w jakiś sposób powiązany z reprezentowaną przez Ciebie instytucją, która go np. nadzoruje – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych powstałych w związku z prowadzoną przez administratora działalnością i związanymi z nią wydarzeniami – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. realizowaniu prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
  1. obsługa, dochodzenie i obrona przed roszczeniami publicznoprawnymi mogącymi powstać w związku z prowadzoną przez administratora działalnością;
  2. gromadzenie i analizowanie danych statystycznych. 

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania dostępu do danych osobowych, w szczególności dostawcy poczty elektronicznej, pakietu biurowego, systemu do zarządzania zadaniami i pracą. W niektórych przypadkach odbiorcą Twoich danych osobowych będzie również kancelaria adwokacka świadcząca usługi prawne na rzecz administratora.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podwykonawcę administratora zawsze odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Jej postanowienia gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych przez administratora odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych, jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez różny czas. Zależy on od celu przetwarzania danych oraz rodzajów danych. W Twoim przypadku możemy wskazać następujące okresy:

 1. 6 lat od dnia wymagalności roszczeń powstałych w związku z nawiązaniem kontaktu pomiędzy Tobą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – są to wszelkie dane dotyczące jakichkolwiek interakcji zachodzących pomiędzy Tobą a Kupiec;
 2. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązań podatkowych powstałych w związku z właściwymi przepisami – są to dane wymagane przez przepisy prawa podatkowego.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych osobowych, administrator nie będzie mógł nawiązać z Tobą kontaktu. W niektórych sytuacjach w ogóle nie podajesz samodzielnie administratorowi swoich danych osobowych, ponieważ zostały one nam już udostępnione – o czym pisaliśmy wyżej.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.