fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty

Microsoft MVP, współzałożyciel DotNetos, architekt, speaker, inżynier oprogramowania oraz lider Warszawskiej Grupy .NET.

Z zamiłowaniem łączy architekturę i oprogramowanie wysokiej wydajności. Chętnie dzieli się szeroką wiedzą na temat współczesnych architektur, systemów rozproszonych oraz zasad rządzących niskopoziomowym światem niezwykle wydajnych aplikacji. Nigdy nie alokuje przed 12.