Author Szymon Kulec

Microsoft MVP, współzałożyciel DotNetos, architekt, speaker, inżynier oprogramowania oraz lider Warszawskiej Grupy .NET. Z zamiłowaniem łączy architekturę i oprogramowanie wysokiej wydajności. Chętnie dzieli się szeroką wiedzą na temat współczesnych architektur, systemów rozproszonych oraz zasad rządzących niskopoziomowym światem niezwykle wydajnych aplikacji. Nigdy nie alokuje przed 12.