fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
HOT / 5 minut

Golang #4 – pakiety oraz dostępność


28.10.2019

Zapraszam na kolejny odcinek kursu Go. W tej części zajmiemy się pakietami. Krótko mówiąc, pakiety odpowiadają za katalogowanie i logiczny podział funkcjonalności na oddzielne „worki”. Umieszczanie wszystkich plików w jednym folderze wprowadza niepotrzebny bałagan. Właśnie ten problem rozwiązują pakiety.

Z pierwszym pakietem mieliśmy już do czynienia. Jest to pakiet main, który pełni specjalną funkcję. Odpowiada on za miejsce, w którym może rozpoczynać się wykonywanie naszego kodu. Do pełni szczęścia będziemy potrzebować tylko funkcji main().

package main

func main() {
    // execution starts here
}

Jeśli funkcja main() znajdzie się w innym pakiecie main, to będzie się zachowywać jak każda inna funkcja. W folderze może znajdować się maksymalnie jeden pakiet (to nie do końca prawda, lecz o testach opowiem później). Owe pakiety fizycznie są umieszczane w osobnych folderach. To coś na wzór pakietów w Javie. Mogłem trochę namieszać, więc wyjaśnię na przykładzie.

➜ ls -la
drwxr-xr-x 6 bkielbasa staff 192 Aug 30 19:55 .
drwxr-xr-x 3 bkielbasa staff  96 Aug 30 19:51 ..
-rw------- 1 bkielbasa staff  18 Aug 30 19:52 go.mod
-rw-r--r-- 1 bkielbasa staff  60 Aug 30 19:52 main.go
drwxr-xr-x 2 bkielbasa staff  64 Aug 30 19:55 pkg1
drwxr-xr-x 2 bkielbasa staff  64 Aug 30 19:55 pkg2

W powyższym zestawieniu mamy plik main.go, będący miejscem, od którego zaczyna się wykonywanie aplikacji. Są też foldery pkg1 oraz pkg2. Nazwy podfolderów powinny pasować do nazw pakietów, które znajdują się wewnątrz. Jest od tego jeden wyjątek, mianowicie pakiet main. Tak, można mieć wiele pakietów main w obrębie jednego projektu, a każdy będzie uruchamiać inną wersję aplikacji.

Go modules

Od wersji Go 1.11 mamy wbudowany system zarządzania pakietami. W końcu! Aby móc zacząć z niego korzystać, należy wpisać komendę go mod init github.com/some/pkg w katalogu głównym projektu.

Dobrą praktyką jest nazywanie pakietu od adresu repozytorium. Pozwala to zachować spójność oraz umożliwia tworzenie unikatowych nazw pakietów.

Tym sposobem otrzymujemy nowy plik o nazwie go mod, w którym będą znajdować się informacje o naszych zależnościach. Gdy wykonamy polecenia takie jak go test/build/run i tym podobne, Go automatycznie pobierze wszystkie te zależności za nas. W wyżej wymienionym pliku znajdować się mogą też dwie inne informacje.

module github.com/some/pkg

go 1.13

require (
  github.com/stretchr/testify v1.4.0
)

Pierwsza to nazwa naszego modułu, a kolejna to wersja języka Go, który jest wymagany przez bibliotekę/aplikację. Jak pobrać zależność? Przede wszystkim należy zacząć jej używać. Golang jest w tej kwestii dość restrykcyjny i nie pozwala na kompilację, gdy w kodzie jest nieużyty import.
Import jest to słowo kluczowe, które daje nam możliwość użycia jakiegoś pakietu w naszym pliku. Nie ma znaczenia, czy ten pakiet znajduje się w projekcie, czy też jest zewnętrzną zależnością.

package yours

import (
 "testing"
 "github.com/stretchr/testify/assert"
)

func TestSomething(t *testing.T) {
 assert.True(t, true, "True is true!")
}

Następnie wpisujemy komendę go get github.com/nazwa/pakietu i czekamy kilka chwil. Środowisko takie jak GoLand (od JetBrains) potrafi tę operację wykonać z poziomu edytora. Wystarczy wcisnąć alt+enter. Od tego momentu możemy korzystać z zewnętrznej zależności bez problemów.
To, co warto podkreślić, to fakt, że tę nazwę, którą podamy w pliku go.mod, użytkownicy naszej biblioteki będą musieli podać u siebie. To znaczy, że jeśli nasz moduł nazywa się module github.com/some/pkg, to pobieranie tej zależności będzie wyglądać następująco:

go get github.com/some/pkg

Wróćmy jeszcze do dostępności funkcji oraz struktur. Warto pamiętać, że ta sama zasada będzie się tyczyła również zewnętrznych zależności – nie można użyć funkcji/struktur/stałych, które nie są wyeksportowane (zapisane wielką literą).

Istnieje też specjalny i dość specyficzny rodzaj pakietu – internal.

Jeśli coś jest dla Ciebie niezrozumiałe, to śmiało pytaj w komentarzach. Chętnie zaktualizuję wpis. :) Zachęcam również do dodawania propozycji zagadnień, które mógłbym poruszyć. Powoli kończą się tematy podstawowe, a chcę dostosowywać treści do Twoich potrzeb.

0 0 votes
Article Rating
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Maciej
Maciej
4 years ago

“Tym sposobem otrzymujemy nowy plik o nazwie go mod” brakuje kropki pomiędzy “go” a “mod”.

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Książka

Zobacz również