fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
2 minut

Angular directive: opóźniona reakcja na zmianę tekstu


06.03.2014

“Live search” może być bardzo ciekawym rozwiązaniem w aplikacji. Użytkownik pisze literki w textboxiku i bez wciskania entera czy guzika dostaje przefiltrowane wyniki. Tak jak to znamy z gógla chociażby.

Jeśli jednak reagować będziemy na każdą zmianę, to zanim użytkownik dostanie wynik zapytania “gdzie się podziały pieniądze z OFE” – wykonamy bardzo wiele zapytań. W takich przypadkach warto puszczać faktycznie zapytanie dopiero gdy nasz szukacz zaprzestanie pisania, czyli na przykład nie zmieni żadnej literki przez pół sekundy.

W angularze można to osiągnąć prawdopodobnie na wiele sposobów. Ja sięgnąłem po mechanizm dyrektyw i napisałem swoją, której wykorzystanie w kodzie wygląda tak:

<input obj="myFilter" delay="500" />

A sama dyrektywa:

.directive('delay', ['$timeout', function ($timeout) {
  return {
    restrict: 'A',
    scope: {
      obj: '='
    },
    link: function (scope, element, attrs) {
      var delay = attrs.delay;

      if (isNaN(parseInt(delay, 10))) {
        throw "Delay value in milliseconds must be defined";
      }
      scope.$watch('obj', function (newValue) {
        element.val(newValue);
      });

      var currentTimeout;
      element.keyup(function () {
        $timeout.cancel(currentTimeout);
        currentTimeout = $timeout(function () {
          scope.obj = element.val();
        }, delay);
      });
    }
  };
}])

Nice.

0 0 votes
Article Rating
5 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nilphilus
Nilphilus
10 years ago

w knockout jest to dostępne od razu, więc ciężko mi uwierzyć, że Angular nie ma takiej metody

Knockout ma rateLimit i jeszcez jedną (która od 3 jest deprecated)

Teodor Kulej
Teodor Kulej
10 years ago

A nie lepiej w funkcji wykonywanej na callback po prostu robić wywołanie z $timeout i ew. przed wywołaniem zablokować wcześniej ustawiony timeout?

Druga wersja, dodać dyrektywę zapisującą timeout dla konkretnych callbacków i napisać dyrektywy z których korzystamy tak, aby potrafiły zrobićttimeout trochę za naszymi plecami?

Gdy potrzebuję zrobić coś z opóźnieniem, zwykle robie to właśnie wewnątrz callbacku, bez tworzenia osobnej dyrektywy na to.

Nie mogę wykombinować innej rzeczy, jak przypisać model do selecta czy inputa już w runtime, z poziomu kontrolera.

Gutek
10 years ago

jest, ale jest to po prostu brzydkie w knockout:
this.myFilter = ko.observable().extend({
rateLimit: 500
});

:)

Nilphilus
Nilphilus
10 years ago
Reply to  Gutek

@Gutek jak to brzydkie? ;->

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Książka

Zobacz również