fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
4 minut

Własne mechanizmy uwierzytelniania w WCF


10.12.2009

“Bezpieczeństwo w WCF” – pojęcie takie wydaje się oklepane i opisane na wszelkie możliwe sposoby. Tyle materiałów, tyle blogów, artykułów, książek…

Chciałem osiągnąć rzecz bardzo prostą, właściwie – podstawową. Zacząłem od stworzenia własnej implementacji interfejsów “tożsamości”: IIdentity:

 1: public class ProcentIdentity : GenericIdentity
 2: {
 3: 	public int Id;
 4: 
 5: 	public ProcentIdentity(int id, string name)
 6: 		: base(name)
 7: 	{
 8: 		Id = id;
 9: 	}
 10: 
 11: 	public static ProcentIdentity Current
 12: 	{
 13: 		get
 14: 		{
 15: 			return Thread.CurrentPrincipal.Identity as ProcentIdentity;
 16: 		}
 17: 	}
 18: }

oraz IPrincipal:

 1: public class ProcentPrincipal : GenericPrincipal
 2: {
 3: 	public readonly ReadOnlyCollection<string> Roles;
 4: 
 5: 	public ProcentPrincipal(ProcentIdentity identity, string[] roles)
 6: 		: base(identity, roles)
 7: 	{
 8: 		Roles = new ReadOnlyCollection<string>(roles ?? new string[0]);
 9: 	}
 10: 
 11: 	public static ProcentPrincipal Current
 12: 	{
 13: 		get
 14: 		{
 15: 			return Thread.CurrentPrincipal as ProcentPrincipal;
 16: 		}
 17: 	}
 18: }

Następnie pragnieniem mym było podpiąć je pod aktualne żądanie na serwerze WCF, zakładając uwierzytelnianie za pomocą loginu i hasła. A to żeby mieć łatwy dostęp do zawartych tam informacji, a to żeby skorzystać z PrincipalPermissionAttribute, a to żeby IsInRole() zwracała zdefiniowane przeze mnie uprawnienia, w końcu – bo tak mi sie podobało.

I zaczęły się schody. Można to zapewne zrobić jakimś brzydkim “hakiem”, ale mi chodziło o rozwiązanie zgodne z zaleceniami i wykorzystaniem jakże rozszerzalnej architektury WCF.

Kluczem do osiągnięcia celu okazały się dwa, ot, byty zdefiniowane w bibliotece System.IdentityModel.dll. Pierwszy z nich, abstrakcyjna klasa UserNamePasswordValidator, zawiera strukturę służącą do… (surprise!!) walidacji loginu i hasła przekazanych przez użytkownika. Konkretna implementacja do projektu testowego wygląda u mnie tak:

 1: public override void Validate(string userName, string password)
 2: {
 3: 		User user = SampleDataAccessForDemoPurposesOnly.Users.GetByUserName(userName);
 4: 
 5: 		if (user == null || user.Password != password)
 6: 			throw new SecurityTokenValidationException();
 7: }

Drugi ze wspomnianych bytów to interfejs IAuthorizationPolicy. Poprawna implementacja tego z kolei potwora wymagała dość dużo czasu i grzebania się zarówno w internecie jak i reflektorze. Oto ona:

 1: private Guid _authPolicyId = Guid.NewGuid();
 2: public string Id
 3: {
 4: 	get { return _authPolicyId.ToString(); }
 5: }
 6: 
 7: public bool Evaluate(EvaluationContext evaluationContext, ref object state)
 8: {
 9: 	IIdentity identity = ((IList<IIdentity>)evaluationContext.Properties["Identities"]).Single();
 10: 
 11: 	int userId = SampleDataAccessForDemoPurposesOnly.Users.GetByUserName(identity.Name).Id;
 12: 
 13: 	var customIdentity = new ProcentIdentity(userId, identity.Name);
 14: 	string[] roles = SampleDataAccessForDemoPurposesOnly.Users.GetRolesForUser(userId);
 15: 	var customPrincipal = new ProcentPrincipal(customIdentity, roles);
 16: 	evaluationContext.Properties["PrimaryIdentity"] = customIdentity;
 17: 	evaluationContext.Properties["Principal"] = customPrincipal;
 18: 
 19: 	return true;
 20: }
 21: 
 22: public ClaimSet Issuer
 23: {
 24: 	get { return ClaimSet.System; }
 25: }

Efektem działania powyższego kodu jest podstawienie pod Thread.CurrentPrincipal moich własnych konstrukcji, o co chodziło mi na samym początku. Przyznaję, że nie wygląda to ślicznie, ale… jeśli znasz ładniejszy sposób na osiągnięcie tego samego celu to podziel się proszę ze mną i czytelnikami programistycznym posiłkiem.

Do pełni szczęścia pozostało odpowiednie poinstruowanie WCF, że właśnie tego kodu ma użyć do uwierzytelniania użytkownika. Ja zaimplementowałem powyższe mechanizmy w jednej klasie:

 1: public class ServerSecurity : UserNamePasswordValidator, IAuthorizationPolicy
 2: {

i podaję jej instancję w kodzie, podczas otwierania usług na serwerze:

 1: ServerSecurity security = new ServerSecurity();
 2: 
 3: NetTcpBinding tcpBinding = new NetTcpBinding(SecurityMode.Message);
 4: tcpBinding.Security.Message.ClientCredentialType = MessageCredentialType.UserName;
 5: host.Credentials.UserNameAuthentication.UserNamePasswordValidationMode = UserNamePasswordValidationMode.Custom;
 6: host.Credentials.UserNameAuthentication.CustomUserNamePasswordValidator = security;
 7: 
 8: host.Authorization.PrincipalPermissionMode = PrincipalPermissionMode.Custom;
 9: host.Authorization.ExternalAuthorizationPolicies = new ReadOnlyCollection<IAuthorizationPolicy>(new[] { security });
 10: 
 11: host.Open();

To tyle na ten temat. Po przedstawieniu sposobu na wpięcie się w “infrastrukturę bezpieczeństwa WCF” oraz wygodnego sposobu na zdalne wywołanie usług przyjdzie niebawem pora na zaprezentowanie działającego, pokonfigurowanego demka. Bis dann!

0 0 votes
Article Rating
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
reVis
13 years ago

W metodzie Evaluate (IAuthorizationPolicy) dodanie klucza "PrimaryIdentity" nie ustawia odpowiednio ProcentIdentity. W Twoim przypadku (WcfAuthStarter) wszystko działa bo referencja do tożsamości siedzi w ProcentPrinciple, ale już ServiceSecurityContext.Current.PrimaryIdentity zwróci oryginalne GenericIdentity, a nie ProcentIdentity.

//ok przez ref w principal
ProcentIdentity pt = Thread.CurrentPrincipal.Identity as ProcentIdentity;
//null
ProcentIdentity ps = ServiceSecurityContext.Current.PrimaryIdentity as ProcentIdentity;

Żeby wszystko było ok, najlepiej podmienić tożsamości w liście pod kluczem "Identities".

PS natknąłem się na to kompletnie przypadkiem bo nie potrzebowałem używać własnego IPrincipal w systemie. C
PS2 Chyba, że to jakieś zamierzone działanie?

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Książka

Zobacz również