fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
2 minut

MS Ajax w Chrome (2) – metoda HttpModule


13.02.2009

Nieznających tematu zapraszam do pierwszego odcinka po wyjaśnienia.


Odcinek drugi. Metoda HttpModule.

Mechanizm modułów HTTP pozwala nam wpiąć się w proces przetwarzania żądania przez serwer ASP.NET. Mając do dyspozycji całą masę zdarzeń udostępnianych przez klasę HttpApplication możemy zmodyfikować praktycznie dowolny element w łańcuchu obsługi żądania. W tym przypadku wykorzystamy możliwość dobrania się do docelowej strony i podczas zdarzenia Load zmodyfikujemy zawartego na niej ScriptManagera:

  1. implementujemy moduł realizujący wymaganą funkcjonalność (użyjemy metody AllChildControls(), którą przedstawiłem jakiś czas temu):
    1: using System.Linq;
    2: using System.Web;
    3: using System.Web.UI;
    4: 
    5: public class ScriptManagerWebKitModule : IHttpModule
    6: {
    7: 	public void Init(HttpApplication context)
    8: 	{
    9: 		context.PreRequestHandlerExecute += context_PreRequestHandlerExecute;
    10: 	}
    11: 
    12: 	public void Dispose()
    13: 	{
    14: 		// nothing to do here...
    15: 	}
    16: 
    17: 	void context_PreRequestHandlerExecute(object sender, System.EventArgs e)
    18: 	{
    19: 		var page = ((HttpApplication)sender).Context.CurrentHandler as Page;
    20: 
    21: 		// we're only interested in Page handlers
    22: 		if (page != null)
    23: 			page.Load += page_Load;
    24: 	}
    25: 
    26: 	void page_Load(object sender, System.EventArgs e)
    27: 	{
    28: 		// only one ScriptManager per page is allowed
    29: 		ScriptManager scriptManager = ((Page)sender).AllChildControls().OfType<ScriptManager>().SingleOrDefault();
    30: 
    31: 		if (scriptManager != null)
    32: 		{
    33: 			ScriptReference scriptReference = new ScriptReference("~/Scripts/webkit.js");
    34: 			scriptManager.Scripts.Add(scriptReference);
    35: 		}
    36: 	}
    37: }
   
  2. rejestrujemy moduł w sekcji system.web/httpmodules w web.config:

<httpModules>
<add name=”WebKitModule” type=”ScriptManagerWebKitModule, myWebApp, Version=1.0.0.0, Culture=neutral”/>

W ten oto sposób mamy działające rozwiązanie niewymagające ingerowania w już utworzone strony i bezmyślnego modyfikowania każdej instancji ScriptManagera z osobna.


Następnym razem osiągniemy to samo za pomocą mechanizmu Control Adapters.

0 0 votes
Article Rating
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
PeGie
PeGie
15 years ago

Dzięki , na to czekałem. Na pewno się przyda

Procent
15 years ago

Spoko, w pon/wt będzie lepsze rozwiązanie:)

Roman Jendrusz
15 years ago

Mała rada. Zamiast wyszukiwania w kontrolkach obiektu typu ScriptManager, można skorzystać z metody statycznej ScriptManager.GetCurrent(page).

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Książka

Zobacz również