fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
7 minut

QueryStringValue w Web Client Software Factory


20.10.2008

Web Client Software Factory udostępnia bardzo ciekawy i przydatny mechanizm komunikacji ze stanem przechowywanym w sesji. W poniższym przykładzie podczas tworzenia obiektu do pola zostanie wstrzyknięta odpowiednia wartość pobrana z sesji:

 1: public class MyClass
 2: {
 3: 	[SessionStateKey("MyNumber")]
 4: 	public StateValue<int> MyNumber;

Do wartości tej dostać się można następująco:

 1: int number = MyNumber.Value;

Wszystko za sprawą Object Buildera. Jakie korzyści płyną z zastosowania takiego rozwiązania? Oprócz ustandaryzowanego i prostego sposobu wykorzystania sesji najważniejsza jest możliwość przeprowadzenia testów jednostkowych na obiektach polegających na wartościach pobieranych z sesji.

Ale ja nie do końca o tym chciałem… Kilka tygodni temu Kuba Binkowski w swoim wystąpieniu na wg.net pokazał podobne rozwiązanie w Unity, tyle że pobierające wartość z URL. No i właśnie coś takiego dodamy za chwilę do WCSF.


Cały proces rozpoczyna się od odpalenia Reflectora i analizy szczegółów implementacyjnych StateValue, ponieważ funkcjonalność będzie praktycznie ta sama. A potem – sam miód, czyli implementacja. Zatem po kolei, do dzieła!

1. Pierwszy krok to utworzenie interfejsu analogicznego do IStateValue. Interfejs ten zdefiniuje nam kontrakt komunikacyjny pomiędzy naszym systemem a URLem i będzie prawie taki sam jak wspomniane IStateValue. Jedyna różnica to typ zwracany przez właściwość Value. W naszym przypadku będzie to string, ponieważ to właśnie możemy z URLa wyciągnąć. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na właściwość Request – nie wołamy bezpośrednio HttpContext.Current.Request. Zamiast tego uzupełnimy tą wartość później, korzystając z innych mechanizmów dostępnych w WCSF.

 1: public interface IQueryStringValue
 2: {
 3: 	string KeyName { get; set; }
 4: 	string Value { get; }
 5: 	HttpRequest Request { get; set; }
 6: }

2. Następnie wypada interfejs ów zaimplementować. Tworzona klasa będzie wykorzystywać typ ogólny, dzięki czemu uzyskamy możliwość konwersji z ciągu znaków do liczby czy daty bez ingerencji końcowego programisty.

 1: public class QueryStringValue<T> : IQueryStringValue
 2: {
 3: 	public string KeyName { get; set; }
 4: 
 5: 	public HttpRequest Request { get; set; }
 6: 
 7: 	string IQueryStringValue.Value
 8: 	{
 9: 		get { return Request.QueryString[KeyName]; }
 10: 	}
 11: 
 12: 	public T Value
 13: 	{
 14: 		get
 15: 		{
 16: 			var v = ((IQueryStringValue)this).Value;
 17: 
 18: 			if (string.IsNullOrEmpty(v))
 19: 				return default(T);
 20: 
 21: 			return (T)Convert.ChangeType(v, T);
 22: 		}
 23: 	}
 24: }

3. Mamy już strukturę potrzebną do przechowywania danych pobranych z QueryStringa. Zauważmy jednak, że brakuje jeszcze odpowiednika atrybutu SessionStateKey będącego znakiem dla ObjectBuildera że w tym miejscu należy się zatrzymać i “coś zrobić”. Implementacja takiego oznaczenia jest banalnie prosta, ponieważ tak naprawdę jedyne czego potrzebujemy to klucz pod którym należy szukać żądanej wartości:

 1: [AttributeUsage(AttributeTargets.Field, Inherited = false, AllowMultiple = false)]
 2: public sealed class QueryStringKeyAttribute : Attribute
 3: {
 4: 	public string QueryStringKey { get; private set; }
 5: 
 6: 	public QueryStringKeyAttribute(string queryStringKey)
 7: 	{
 8: 		QueryStringKey = queryStringKey;
 9: 	}
 10: }

4. Zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy co już napisaliśmy. Cała instrastruktura konieczna do wykorzystania mechanizmu jest gotowa. W akcji będzie to wyglądać tak:

 1: 	[QueryStringkey("MyNumber")]
 2: 	private QueryStringValue<int> SomeNumber;

…przy czym obsługiwany URL to http://www.xxx.com/yyy.aspx?MyNumber=666.
Ale to oczywiście nie koniec. Nigdzie jeszcze fizycznie nie dobieramy się do adresu, nigdzie nie wciskamy się w proces tworzenia obiektu przez ObjectBuilder! Kroczmy zatem dalej ścieżką prawych i sprawiedliwych. Jesteśmy blisko!

5. Teraz czeka nas najtrudniejsze zadanie – musimy napisać własną strategię ObjectBuildera, która powypełnia wszystkie pola oznaczone tym ślicznym atrybutem. Bez kilkukrotnego zerknięcia do Reflectora na implementację SessionStateBindingStrategy się nie obejdzie, ale w końcu po coś to narzędzie mamy, prawda? Tak więc wykonujemy wszystkie konieczne czynności, które ot tak wymienię jedna po drugiej:

 • za pomocą WCSFowego pojemnika IoC uzyskujemy instancję usługi, która dostarczy nam aktualny kontekst HTTP (a więc i obiekt HttpRequest)
 • przejeżdżamy się po wszystkich polach tworzonego obiektu pomijając te mające inny typ niż implementację naszego interfejsu IQueryStringValue
 • z deklaracji w/w pól pobieramy instancję atrybutu QueryStringKey zawierającą klucz wskazujący na żądaną wartość w URLu (poniższa implementacja wyrzuci wyjątek, gdy pole takiego typu nie zostanie oznaczone takim atrybutem)
 • wstawiamy w owo pole nowa instancję pożądanego typu, wypełniając jego właściwości przechowujące Key oraz Request

W tym momencie mamy już pole, którego właściwość Value zwróci nam to czego oczekujemy!

 1: public class QueryStringBindingStrategy : BuilderStrategy
 2: {
 3: 	public override object BuildUp(IBuilderContext context, System.Type typeToBuild, object existing, string idToBuild)
 4: 	{
 5: 		IHttpContextLocatorService service = context.Locator.Get<IHttpContextLocatorService>(new DependencyResolutionLocatorKey(typeof(IHttpContextLocatorService), null));
 6: 
 7: 		if (service != null)
 8: 		{
 9: 			var httpContext = service.GetCurrentContext();
 10: 			foreach (var field in typeToBuild.GetFields(BindingFlags.Public | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance | BindingFlags.Static))
 11: 			{
 12: 				if (typeof(IQueryStringValue).IsAssignableFrom(field.FieldType) == false)
 13: 					continue;
 14: 
 15: 				IQueryStringValue queryStringValue = (IQueryStringValue)Activator.CreateInstance(field.FieldType);
 16: 				QueryStringKeyAttribute attribute = (QueryStringKeyAttribute)field.GetCustomAttributes(typeof(QueryStringKeyAttribute), false)[0];
 17: 
 18: 				queryStringValue.KeyName = attribute.QueryStringKey;
 19: 				queryStringValue.Request = httpContext.Request;
 20: 				field.SetValue(existing, queryStringValue);
 21: 			}
 22: 		}
 23: 
 24: 		return base.BuildUp(context, typeToBuild, existing, idToBuild);
 25: 	}
 26: }

Jeszcze jedna mała uwaga: powyższa implementacja pozwala na potraktowanie w ten sposób WSZYSTKICH, także prywatnych, pól. Dostępny w WCSF mechanizm można zastosować jedynie do pól publicznych. Powód? Linijka numer 10. Tutaj jawnie żądamy dostępu do pól publicznych i niepublicznych, podczas gdy implementacja strategii StateValue wykorzystuje bezparametryczną wersję metody GetFields() zwracającą jedynie publiczne pola.

6. Został ostatni kroczek. Musimy powiedzieć ObjectBuilderowi że mamy o taki cudny mechanizm, który chcielibyśmy w proces tworzenia obiektów wprząc. Reflector w kilka chwil pokazuje nam w którą stronę gęby nasze należy zwrócić i co uczynić, aby było to możliwe. Rozwiązaniem jest własna klasa dziedzicząca z WebClientApplication nadpisująca jedną metodę:

 1: public class CustomWebApplication : WebClientApplication
 2: {
 3: 	protected override void AddBuilderStrategies(Microsoft.Practices.ObjectBuilder.IBuilder<WCSFBuilderStage> builder)
 4: 	{
 5: 		base.AddBuilderStrategies(builder);
 6: 
 7: 		builder.Strategies.AddNew<QueryStringBindingStrategy>(WCSFBuilderStage.Initialization);
 8: 	}
 9: }

A co dalej z tą klasą zrobić – było ostatnio.


That’s all folks!
Żeby nie było tak słodko dodam, że całą tą pracę wykonałem właściwie na marne. Po napisaniu owego rozwiązania wpisałem z ciekawości w Google “WCSF QueryStringValue” i… co się okazało? Istnieje sobie projekcik WCSF Contrib i tam dokładnie takie samo rozwiązanie siedzi już od jakiegoś czasu. No ale, co się człowiek nauczy to jego.

Jest też jeszcze jedna sprawa. W WCSF możemy wykorzystywać sesję (jak to brzmi…) również w inny sposób. Istnieje sobie atrybut StateDependency, dzięki któremu możemy podobne sztuczki robić z parametrami metod! To jednak dużo wyższa szkoła jazdy – bez zagłębienia się po uszy w kod źródłowy WCSF i jego modyfikacji się nie obejdzie. Zatem odpowiednik, czyli QueryStringDependency (którego już w WCSF Contrib nie uświadczymy, co jest absolutnie zrozumiałe jeśli się poprzednie zdanie jeszcze raz przeczyta), stworzymy sobie może innym razem.

Comments are closed.

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Książka

Zobacz również