fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
Home /

Warsztat programisty (3 dni)

Trzydniowe szkolenie poruszające bardzo ważne kwestie z punktu widzenia programisty.

Pobierz wersję PDFSzkolenie Warsztat programisty – oferta.

Plan szkolenia

Dzień 1 – SOLID

 1. Co to jest SOLID?
 2. Zastosowanie SOLID w praktyce
 3. Dodatkowe dobre praktyki
 4. Dependency Injection
 5. Autofac – przykładowy kontener Dependency Injection
 6. Dependency Injection w ASP.NET MVC (na przykładzie Autofac)

Dzień 2 – testy jednostkowe

 1. Co to są i po co są testy?
 2. Jak pisać testy
 3. Test Driven Development (TDD)
 4. Mocki
 5. Praktyczne scenariusze wykorzystania testów
 6. Biblioteki i narzędzia – przegląd i rekomendacje

Dzień 3 – CQRS (Commmand Query Responsibility Segregation) + microservices

 1. CQRS – wstęp (prezentacja konferencyjna)
 2. CQRS – praktyka – READ
 3. CQRS – praktyka – WRITE & testing
 4. Events
 5. Microservices
 6. Deployment

Opis szkolenia

Zaczynamy od omówienia i przećwiczenia w praktyce zasad SOLID oraz innych strategii, dzięki którym kod staje się czytelniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu. Podczas zadań praktycznych zobaczymy jakie kroki pozwalają na refaktoryzację istniejącego kodu do “lepszej” postaci… bo przecież większość pracy programisty polega na utrzymywaniu i modyfikacji już zaimplementowanych rozwiązań.

Po zapoznaniu się/utrwaleniu najistotniejszych reguł programowania obiektowego intensywnie zagłębiamy się w temat testów jednostkowych. Uczestnicy poznają zarówno najlepsze praktyki dotyczące tego zagadnienia, jak również różne korzyści płynące z pokrycia kodu testami automatycznymi. Wbrew pozorom zredukowana liczba błędów w finalnym oprogramowaniu jest tylko jednym z wielu celów. Świadome – pragmatyczne, a nie dogmatyczne – zastosowanie testów pomaga pisać przyjaźniejszy kod oraz, co istotne – zwiększyć satysfakcję programisty z wykonywanej pracy. Podczas dyskusji oraz wykonywanych zadań trener dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem, spostrzeżeniami oraz wypracowanymi sposobami na możliwe bezbolesne rozpoczęcie bądź rozwinięcie przygody uczestników z testami.

Na koniec przechodzimy do podejścia CQRS (Command/Query Responsibility Segregation) oraz ewolucji do architektury mikroserwisów. Te pojęcia, zaaplikowane w odpowiednich scenariuszach, pozwalają na zmaksymalizowanie wydajności zespołów programistycznych, jednocześnie minimalizując narzut związany z utrzymywaniem wiekowego oprogramowania. Niezmiernie istotne jest jednak uświadomienie sobie, że mimo bieżącej “mody” stosowanie CQRS czy mikroserwisów nie zawsze ma sens. Należy również pochylić się nad nowymi problemami wynikającymi z ich wykorzystania oraz możliwymi sposobami ich rozwiązywania.

Niniejsze szkolenie to w ok 80% ćwiczenia praktyczne, dzięki którym już następnego dnia uczestnicy są w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej pracy. Części teoretyczne są uzupełnieniem ćwiczeń oraz punktem wyjściowym do aktywnej dyskusji z uczestnikami.

Każdy z trzech dni podzielony jest na sześć sekcji trwających około godziny. Pozostały czas przeznaczony jest na dyskusje trenera z zespołem, wymianę doświadczeń oraz wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Szkolenie kierowane jest do programistów .NET, gdyż ćwiczenia oraz prezentowane narzędzia powiązane są z tym właśnie środowiskiem.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą wykorzystywać system kontroli wersji Git, co w przypadku nieznajomości tego narzędzia może być dodatkowym walorem edukacyjnym.

Maksymalna liczba uczestników: 10.

Wybrane opinie dotychczasowych uczestników szkolenia

 • “Super szkolenie”
 • “Dla mnie było to najlepsze szkolenie od dłuższego czasu. Bardzo dobrze przygotowane.”
 • “Większość czasu była poświęcona zadaniom praktycznym, czyli programowaniu – moim zdaniem tak właśnie powinno być”
 • “Bardzo fajne i przydatne”
 • “Dobrze wyważone szkolenie”