fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
Home /

Daj Się Poznać 2016 – regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Maciej Aniserowicz, autor bloga devstyle (http://devstyle.pl) oraz podcasta DevTalk (http://devtalk.pl).

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 1 lutego do 13 marca 2016r. od 1 do 29 lutego 2016r.

a. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://2016.dajsiepoznac.pl/zglos.

3. Konkurs trwa od 1 marca do 31 maja 2016.

4. Uroczyste zakończenie konkursu nastąpi 18 czerwca 2016 na Gali Finałowej (siedziba firmy Microsoft w Warszawie)

5. Udziału w konkursie polega na:

a. Rozwijaniu projektu open-source
b. Prowadzeniu bloga programistycznego poświęconego rozwijanemu projektowi

6. Zasady rozwijania projektu:

a. Projekt musi być rozwijany przez minimum 10 tygodni podczas trwania konkursu
b. Tematyka/technologia projektu jest dowolna
c. Projekt nie musi powstać na potrzeby konkursu – można zgłosić już istniejący
d. Źródła projektu muszą być publicznie dostępne na platformie GitHub (https://github.com) poprzez system kontroli wersji Git (http://git-scm.com)
e. Dopuszczalna jest przerwa w pracach nad projektem, jednak okres rozwoju projektu krótszy niż 10 tygodni w trakcie trwania konkursu skutkować będzie usunięciem z listy uczestników

7. Zasady prowadzenia bloga:

a. Podczas trwania konkursu na blogu muszą pojawiać się minimum 2 posty techniczne tygodniowo przez 10 tygodni (w sumie: minumum 20 postów na temat projektu)
b. Oprócz postów konkursowych na blogu mogą pojawiać się posty o innej tematyce
c. Blog musi oferować kategoryzowanie/tagowanie postów tak, aby można było obejrzeć wszystkie posty konkursowe zebrane na jednej stronie
d. Blog może być hostowany na dowolnej platformie blogowej lub własnym wykupionym hostingu
e. Blog nie musi powstać na potrzeby konkursu – można zgłosić już istniejący blog
f. Blog musi udostępniać kanał RSS z postami
g. Posty muszą być napisane w języku polskim lub angielskim
h. Dopuszczalna jest przerwa w publikowaniu postów, jednak okres blogowania krótszy niż 10 tygodni w trakcie trwania konkursu skutkować będzie usunięciem z listy uczestników

8. Lista uczestników zostanie opublikowana najpóźniej 1 marca 2016 pod adresem http://2016.dajsiepoznac.pl/uczestnicy.

9. W przypadku wpłynięcia mniej niż 10 (dziesięciu) zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

10. Obszerny opis konkursu znajduje się na stronie http://2016.dajsiepoznac.pl.

11. Lista nagród oraz warunki ich przyznania znajdują się na stronie http://2016.dajsiepoznac.pl/nagrody. Lista nagród może ulec zmianie.

12. FAQ konkursu znajduje się na stronie http://2016.dajsiepoznac.pl/faq.

13. O końcowej liście laureatów konkursu zdecydują: Uczestnicy, Partnerzy, Organizator oraz Społeczność (Obserwatorzy).

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu.

15. Kwestie sporne, nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Organizator.