fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
7 minut

Dodawanie agregacji do datatable: DataTable.AsEnumerableWithAggregateRows()


17.02.2011

Kilka tygodni temu miałem za zadanie wygenerować na stronie tabelkę dla pewnych danych, z zastrzeżeniem, że ostatnie wiersze powinny zawierać sumę i średnią wszystkich komórek powyżej. Nic nadzwyczajnego.

Jednak pojawił się jeden problem: źródłowa tabela takich danych nie posiadała. Oczywiste było, że takie wymaganie pojawi się zaraz w kolejnych miejscach. Postanowiłem więc poświęcić kilka minut na zamknięcie takiej funkcjonalności w osobnej metodzie. Dość naturalnym wydało mi się stworzenie odpowiednika dla DataTable.AsEnumerable(), z tym że z "doklejonymi" interesującymi mnie informacjami. Czyli: AsEnumerableWithAggreateRows().

Poniższe testy, które napisałem najpierw, wyrażają moje oczekiwania co do wspomnianej metody:

 1: [Test]
 2: public void AggregateRows_does_nothing_with_empty_table()
 3: {
 4:   var table = new DataTable();
 5:   table.Columns.Add("name", typeof(string));
 6:   table.Columns.Add("val1", typeof(int));
 7:   table.Columns.Add("descr", typeof(string));
 8:   table.Columns.Add("val2", typeof(decimal));
 9: 
 10:   var rows = table.AsEnumerableWithAggregateRows(AggregateRowOption.Sum).ToList();
 11: 
 12:   Assert.AreEqual(0, rows.Count);
 13: }
 14: 
 15: [Test]
 16: public void AggregateRows_does_not_modify_source_table()
 17: {
 18:   var table = new DataTable();
 19:   table.Columns.Add("name", typeof(string));
 20:   table.Columns.Add("val1", typeof(int));
 21:   table.Columns.Add("descr", typeof(string));
 22:   table.Columns.Add("val2", typeof(decimal));
 23: 
 24:   table.Rows.Add("row 1", 2, "abc", 3.1);
 25:   table.Rows.Add("row 2", 4, "abc", 8);
 26: 
 27:   table.AsEnumerableWithAggregateRows(AggregateRowOption.Sum).ToList();
 28: 
 29:   Assert.AreEqual(2, table.Rows.Count);
 30: }
 31: 
 32: [Test]
 33: public void AggregateRows_sum_adds_row_with_sum_of_all_cells_in_column()
 34: {
 35:   var table = new DataTable();
 36:   table.Columns.Add("name", typeof (string));
 37:   table.Columns.Add("val1", typeof (int));
 38:   table.Columns.Add("descr", typeof(string));
 39:   table.Columns.Add("val2", typeof(decimal));
 40: 
 41:   table.Rows.Add("row 1", 2, "abc", 3.1);
 42:   table.Rows.Add("row 2", 4, "abc", 8);
 43: 
 44:   var rows = table.AsEnumerableWithAggregateRows(AggregateRowOption.Sum).ToList();
 45: 
 46:   Assert.AreEqual(3, rows.Count);
 47: 
 48:   var sumRow = rows.Last();
 49: 
 50:   Assert.AreEqual(DBNull.Value, sumRow[0]);
 51:   Assert.AreEqual(6m, sumRow[1]);
 52:   Assert.AreEqual(DBNull.Value, sumRow[2]);
 53:   Assert.AreEqual(11.1m, sumRow[3]);
 54: }
 55: 
 56: [Test]
 57: public void AggregateRows_average_adds_row_with_avg_of_all_cells_in_column()
 58: {
 59:   var table = new DataTable();
 60:   table.Columns.Add("name", typeof (string));
 61:   table.Columns.Add("val1", typeof (int));
 62:   table.Columns.Add("descr", typeof(string));
 63:   table.Columns.Add("val2", typeof (decimal));
 64: 
 65:   table.Rows.Add("row 1", 2, "abc", 6.1);
 66:   table.Rows.Add("row 2", 4, "abc", 4.3);
 67: 
 68:   var rows = table.AsEnumerableWithAggregateRows(AggregateRowOption.Average).ToList();
 69: 
 70:   Assert.AreEqual(3, rows.Count);
 71: 
 72:   var avgRow = rows.Last();
 73: 
 74:   Assert.AreEqual(DBNull.Value, avgRow[0]);
 75:   Assert.AreEqual(3m, avgRow[1]);
 76:   Assert.AreEqual(DBNull.Value, avgRow[2]);
 77:   Assert.AreEqual(5.2m, avgRow[3]);
 78: }
 79: 
 80: [Test]
 81: public void AggregateRows_average_produces_decimal_value_in_integer_column()
 82: {
 83:   var table = new DataTable();
 84:   table.Columns.Add("val1", typeof (int));
 85: 
 86:   table.Rows.Add(2);
 87:   table.Rows.Add(3);
 88: 
 89:   var rows = table.AsEnumerableWithAggregateRows(AggregateRowOption.Average).ToList();
 90: 
 91:   var avgRow = rows.Last();
 92:   Assert.AreEqual(2.5m, avgRow[0]);
 93: }
 94: 
 95: [Test]
 96: public void AggregateRows_composes_sum_with_average()
 97: {
 98:   var table = new DataTable();
 99:   table.Columns.Add("val", typeof (int));
100: 
101:   table.Rows.Add(1);
102:   table.Rows.Add(5);
103:   table.Rows.Add(3);
104: 
105:   var rows = table.AsEnumerableWithAggregateRows(AggregateRowOption.Sum, AggregateRowOption.Average).ToList();
106: 
107:   Assert.AreEqual(5, rows.Count);
108: 
109:   Assert.AreEqual(9m, rows[3][0], "sum incorrect");
110:   Assert.AreEqual(3m, rows[4][0], "avg incorrect");
111: }
112: 
113: [Test]
114: public void AggregateRows_composes_average_with_sum()
115: {
116:   var table = new DataTable();
117:   table.Columns.Add("val", typeof(int));
118: 
119:   table.Rows.Add(1);
120:   table.Rows.Add(5);
121:   table.Rows.Add(3);
122: 
123:   var rows = table.AsEnumerableWithAggregateRows(AggregateRowOption.Average, AggregateRowOption.Sum).ToList();
124: 
125:   Assert.AreEqual(5, rows.Count);
126: 
127:   Assert.AreEqual(3m, rows[3][0], "avg incorrect");
128:   Assert.AreEqual(9m, rows[4][0], "sum incorrect");
129: }

A oto i sam mechanizm:

 1: public enum AggregateRowOption
 2: {
 3:   Sum,
 4:   Average
 5: }
 6: 
 7: public static class DataTableExtensions
 8: {
 9:   public static IEnumerable<DataRow> AsEnumerableWithAggregateRows(this DataTable @this, params AggregateRowOption[] aggregates)
 10:   {
 11:     foreach (var dataRow in @this.AsEnumerable())
 12:     {
 13:       yield return dataRow;
 14:     }
 15: 
 16:     // no data or no aggregate operations passed -> do nothing
 17:     if (@this.Rows.Count == 0 || aggregates.Length == 0)
 18:     {
 19:       yield break;
 20:     }
 21: 
 22:     // has data -> calculate aggregates
 23: 
 24:     // create table that will contain aggregate rows
 25:     DataTable aggregateTable = new DataTable();
 26:     foreach (DataColumn dataColumn in @this.Columns)
 27:     {
 28:       // check if source column is numeric;
 29:       bool numericColumn = dataColumn.DataType.IsNumeric();
 30:       // if yes, new column will be decimal (to hold precise aggregated data)
 31:       // otherwise, copy the type
 32:       Type destinationType = numericColumn ? typeof(decimal) : dataColumn.DataType;
 33: 
 34:       aggregateTable.Columns.Add(dataColumn.ColumnName, destinationType);
 35:     }
 36: 
 37:     var aggregateCreator = new AggregateRowCreator();
 38: 
 39:     foreach (var aggreateOperation in aggregates)
 40:     {
 41:       aggregateTable.Rows.Add(aggregateCreator.CreateAggregatedItems(@this, aggreateOperation));
 42:     }
 43: 
 44:     foreach (var aggregateRow in aggregateTable.AsEnumerable())
 45:     {
 46:       yield return aggregateRow;
 47:     }
 48:   }
 49: 
 50:   private class AggregateRowCreator
 51:   {
 52:     public object[] CreateAggregatedItems(DataTable source, AggregateRowOption operation)
 53:     {
 54:       IAggregator aggregator = AggregatorFor(operation);
 55: 
 56:       List<object> aggregates = new List<object>();
 57: 
 58:       foreach (var column in source.Columns.Cast<DataColumn>())
 59:       {
 60:         if (column.DataType.IsNumeric())
 61:         {
 62:           aggregates.Add(aggregator.Calculate(column));
 63:         }
 64:         else
 65:         {
 66:           aggregates.Add(DBNull.Value);
 67:         }
 68:       }
 69: 
 70:       return aggregates.ToArray();
 71:     }
 72: 
 73:     private static IAggregator AggregatorFor(AggregateRowOption operation)
 74:     {
 75:       switch (operation)
 76:       {
 77:         case AggregateRowOption.Sum:
 78:           return new SumAggregator();
 79:         case AggregateRowOption.Average:
 80:           return new AvgAggregator();
 81:         default:
 82:           throw new ArgumentOutOfRangeException();
 83:       }
 84:     }
 85:   }
 86: 
 87:   private interface IAggregator
 88:   {
 89:     object Calculate(DataColumn column);
 90:   }
 91: 
 92:   private class SumAggregator : IAggregator
 93:   {
 94:     public object Calculate(DataColumn column)
 95:     {
 96:       return column.Table.Compute("sum({0})".Fill(column.ColumnName), string.Empty);
 97:     }
 98:   }
 99: 
100:   private class AvgAggregator : IAggregator
101:   {
102:     public object Calculate(DataColumn column)
103:     {
104:       decimal average = column.Table.AsEnumerable().Average(x => decimal.Parse(x[column.ColumnName].ToString()));
105: 
106:       return average;
107:     }
108:   }
109: }

Śmiga aż miło.

Po raz kolejny słówko yield potrafi uprościć sprawę. Najpierw zwracam wszystkie źródłowe wiersze, a potem do wyników doklejam jeszcze odpowiednie agregacje pochodzące z nowej tabeli.

Zauważcie, że kolumny zwracające wyliczone agregacje zawsze są typu decimal, nawet dla intów. Logiczne – nie wyliczę średniej inaczej. Powoduje to jednak, że nie potraktuję w ten sposób silnie typowanego dataseta… ale też specjalnie z nich jakoś nie korzystam.

Notify of
PiotrB

Takie pytanie do testów: nie robisz refactoringu? Do mnie testy lepiej mówią, jeżeli są w nich tylko niezbędne linijki (w samej metodzie testującej).
Jeżeli chodzi o typowane datasety, jeżeli komuś zależy na nich na wejściu, to zrobi sobie zmiane typu pól i konwersje (Int->Dec), przecież na wyjściu dostaje IEnumerable<DataRow>. Silnie typowane ds są fajne… do pierwszej zmiany specyfikacji.

procent

@PiotrB:
Testy – to zależy od sytuacji. W tym przypadku nie każdy test ma takiego samego dataseta i uznałem, że może być tak jak jest. Często jednak – tak jak sugerujesz – wyrzucam takie "przygotowania" na zewnątrz. O tym zamierzam napisać w niedalekiej przyszłości demonstrując moje zabawy z MSpec, który taką separację wymusza.

marwy
marwy

Troche offtopicu, jesli mozna.
Masz jakies limity co do dlugosci lini kodu?
Nie denerwuje cie, ze wywolania funkcji etc. sa takie dlugasne?

procent

@marwy:
O które linie chodzi? Generalnie dłuższe instrukcje raczej rozbijam na krótsze linie (np budując zapytanie LINQ). Przy jednym projekcie mam ustawiony limit linii na 80 znaków, ale różnie z tym bywa. Przez 80% czasu pracuję na dwóch plikach jednocześnie z pionowym podziałem, czyli na 24" prawie zawsze jest:
jeden plik | drugi plik | solution explorer
I tak mam ustawione zawijanie wierszy w VS, więc jakoś specjalnie uwagi na to nie zwracam.

klm_

Marwemu chodzi (najprawdopodobniej) o takie kawalki:"AggregateRows_sum_adds_row_with_sum_of_all_cells_in_column". Ktos inny potem pracuje z Twoim kodem ?

Gutek

@klm_

ale to jest nazwa metody do testowania. Ja pisze tak by bylo ono zrozumiale, widac podobnie jak @Procent – tutaj nie mam ograniczenia co do dlugosci, ale za dlugie to tez nie moze byc. i latwiej mi sie czyta cos jak jest _ niz AggreagateRowsSumAddsRowWith… ale to chyba kwestia osobista

procent

@klm_:
Tą metodę wywołuje test runner, ja nigdy. Ona ma dokładnie określić co będzie testowane. Czasami piszę jeszcze dłuższe, mój rekord (akurat w MSpec) to (po zawinięciu) dwie linijki nazwy.
Dodatkowo mądre test runnery (jak chociażby ten z R#) usuwa podkreślenia z nazw testów, przez co rezultaty testów dają bardzo czytelny raport.

klm_

@Gutek
Mnie po prostu metody z "_" kojarza sie bardziej z kodem pythona/ruby. W srodowisku .Net raczej CamelCase. Jak ktos inny potem czyta kod napisany w tej samej technologii, ale inne notacji to na poczatku moze miec pewne problemy. Wiadomo, to zalezy od kultury danego zespolu programistycznego itp. ale jednak…

procent

@klm_:
CamelCase przestaje być czytelne przy > 3 słowach. A co do tego:

"Jak ktos inny potem czyta kod napisany w tej samej technologii, ale inne notacji to na poczatku moze miec pewne problemy"

to bez przesady, jak umie czytać to poradzi sobie z parsowaniem podkreśleń:)

marwy
marwy

Jednak nie bede musial tlumaczyc co mialem na mysli :-).
Ja mam maks. 80 znakow w linii i nawet piszac w Pythonie mam z tym – sporadycznie – problemy. A wiadomo, ze C#/Java sa bardziej rozwlekle niz Python, wiec bylem ciekaw jak sobie z tym radzisz. Wychodzi na to ze it’s not you, it’s me ;-).

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Facebook

Książka

Zobacz również