fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
< 1 minut

PrincipalMock


30.10.2009

Podczas pisania testów jednostkowych możemy natknąć się na problem uprawnień – co jeśli testowana metoda wymaga, aby użytkownik był zalogowany, miał określoną nazwę bądź był przypisany do konkretnej roli? Nie chcemy przecież, aby testy jednostkowe w jakiś sposób logowały się do naszej aplikacji. Rozwiązaniem jest pomocnicza klasa, którą napisałem z wykorzystaniem frameworka Moq:

 1: public static class PrincipalMock
 2: {
 3: 	public static IPrincipal Create(string name, params string[] roles)
 4: 	{
 5: 		var identity = new Mock<IIdentity>();
 6: 		identity.Setup(x => x.Name).Returns(name);
 7: 		identity.Setup(x => x.IsAuthenticated).Returns(!string.IsNullOrEmpty(name));
 8: 
 9: 		var principal = new Mock<IPrincipal>();
 10: 		principal.Setup(x => x.Identity).Returns(identity.Object);
 11: 		roles.ToList().ForEach(role => principal.Setup(x => x.IsInRole(role)).Returns(true));
 12: 
 13: 		return principal.Object;
 14: 	}
 15: }

Jej wykorzystanie, na przykład w metodzie z atrybutem SetUp (w przypadku nUnit) wykonywanej przed każdym testem:

 1: Thread.CurrentPrincipal = PrincipalMock.Create("username", "role1", "role2");

Comments are closed.

Kurs Gita

Zaawansowany frontend

Szkolenie z Testów

Szkolenie z baz danych

Książka

Zobacz również