fbpx
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
devstyle.pl - Blog dla każdego programisty
Home /

Daj Się Poznać – Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu “Daj Się Poznać 2017” jest Maciej Aniserowicz, autor bloga devstyle (http://devstyle.pl) oraz podcasta DevTalk (http://devtalk.pl).

2. Udziału w Konkursie polega na:

a. Rozwijaniu projektu open-source
b. Prowadzeniu bloga programistycznego

3. Harmonogram Konkursu:

a. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 1 lutego do 12 marca 2017  od 1 do 28 lutego 2017
b. Konkurs trwa od 1 marca do 31 maja 2017
c. Wyłanianie Laureatów trwa od 1 do 15 czerwca 2017
d. Uroczyste zakończenie Konkursu nastąpi 17 czerwca 2017 na Gali Finałowej (siedziba firmy Microsoft w Warszawie)

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://dajsiepoznac.pl/rejestracja

5. Zasady rozwijania projektu:

a. Projekt musi być rozwijany przez minimum 10 tygodni podczas trwania Konkursu
b. Tematyka/technologia projektu jest dowolna
c. Projekt nie musi powstać na potrzeby Konkursu – można zgłosić już istniejący
d. Źródła projektu muszą być publicznie dostępne na platformie GitHub (https://github.com) poprzez system kontroli wersji Git (http://git-scm.com)
e. Dopuszczalna jest przerwa w pracach nad projektem, jednak okres rozwoju projektu krótszy niż 10 tygodni w trakcie trwania Konkursu skutkować będzie usunięciem z listy Uczestników

6. Zasady prowadzenia bloga:

a. Podczas trwania Konkursu na blogu muszą pojawiać się minimum 2 posty konkursowe tygodniowo przez 10 tygodni (w sumie: minimum 20 postów)
b. Przez “post konkursowy” rozumie się tekst związany z programowaniem i/lub branżą IT
c. Blog musi oferować kategoryzowanie/tagowanie postów

I. Wszystkie posty konkursowe muszą być zebrane w kategorii lub tagu o nazwie “Daj Się Poznać 2017”, “DSP2017”, “dajsiepoznac2017” lub innej. Nazwa kategorii lub taga może być inna, powinna jednak jednoznacznie wskazywać na udział tekstu w Konkursie
II. Posty spoza tej kategorii nie będą brane pod uwagę podczas kwalifikacji Uczestnika

d. Blog musi udostępniać kanał RSS z postami

I. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia adresu tego kanału RSS poprzez wypełnienie odpowiedniego pola w Profilu Uczestnika na stronie http://dajsiepoznac.pl/uczestnicy przed rozpoczęciem Konkursu
II. Przykładowy adres kategorii na platformie WordPress: http://moj-dev-blog.pl/category/daj-sie-poznac-2017/feed

e. Przynajmniej jeden post w tygodniu musi dotyczyć rozwijanego projektu konkursowego
f. Drugi wymagany post może poruszać inną tematykę związaną IT, lecz niekoniecznie odnoszącą się do rozwijanego projektu (np. relacja z konferencji, recenzja książki, refleksje o pracy w branży IT itp.)
g. Oprócz postów konkursowych na blogu mogą pojawiać się posty o dowolnej innej tematyce, o ile nie zostaną przypisane do kategorii konkursowej
h. Blog może być hostowany na dowolnej platformie blogowej lub własnym wykupionym hostingu, o ile spełnia on wymogi przedstawione w niniejszym Regulaminie
i. Blog nie musi powstać na potrzeby Konkursu – można zgłosić już istniejący blog
j. Blog musi być prowadzony w języku polskim lub angielskim

I. Oficjalna angielska nazwa konkursu to “Get Noticed!

k. Dopuszczalna jest przerwa w publikowaniu postów, jednak okres blogowania krótszy niż 10 tygodni w trakcie trwania Konkursu skutkować będzie usunięciem z listy Uczestników

7. W Konkursie możliwy jest wyłącznie start indywidualny

a. Zarówno prowadzenie projektu, jak i pisanie bloga musi być realizowane przez jedną osobę
b. Zarządzanie wkładem innych osób poprzez Pull Requests wchodzi w skład obowiązków twórcy projektu Open Source, więc zdecydowanie jest dozwolone
c. Dozwolona jest wieloosobowa praca nad jednym systemem z zastrzeżeniem, że każda z osób realizuje implementację odrębnego komponentu. Każda z osób musi wystartować w Konkursie osobno i prowadzić swojego bloga, rozwijając własny komponent na swoim repozytorium

8. Do rejestracji Uczestnika oraz późniejszej edycji danych wymagane jest posiadanie konta w serwisie GitHub. Serwis ten wykorzystywany jest do uwierzytelniania Uczestnika.
9. Lista nagród oraz warunki ich przyznania znajdują się na stronie http://dajsiepoznac.pl/nagrody. Lista nagród może ulec zmianie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny przed datą rozpoczęcia Konkursu.
11. Zasady wyłaniania Laureatów:

a. Etap I: od 1 do 7 czerwca Uczestnicy wyłonią z grona Finalistów (Uczestników spełniających wymogi Konkursu) grupę Laureatów
b. Etap II: od 8 do 15 czerwca dostępna będzie publiczna ankieta, w które każdy będzie mógł zagłosować na swoich faworytów z grona Laureatów

12. W ramach Konkursu każdy Uczestnik otrzyma wiadomości e-mail:

a. nie mniej niż 3 (trzy) wiadomości od Organizatora Konkursu
b. nie więcej niż 6 (sześć) wiadomości od Sponsorów Konkursu

I. adresy e-mail Uczestników nie zostaną nikomu przekazane i będą w posiadaniu wyłącznie Organizatora Konkursu
II. wiadomości od Sponsorów będą wysłane za pośrednictwem Organizatora

13. Ogłoszenie wyników nastąpi na Gali Finałowej.
14. Lista przydatnych adresów URL zawierających informacje o Konkursie:

a. http://dajsiepoznac.pl – strona główna Konkursu z jego obszernym opisem
b. http://dajsiepoznac.pl/regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu
c. http://dajsiepoznac.pl/rejestracja – formularz rejestracyjny Konkursu
d. http://dajsiepoznac.pl/uczestnicy – lista Uczestników konkursu z ich Profilami Konkursowymi

I. możliwość edycji własnego Profilu przez Uczestników
II. publiczna lista Uczestników dostępna od 1 marca 2017

e. http://dajsiepoznac.pl/nagrody – lista nagród
f. http://dajsiepoznac.pl/news – lista postów Organizatora na temat Konkursu
g. http://dajsiepoznac.pl/event – wydarzenie promujące Konkurs na portalu Facebook
h. http://dajsiepoznac.pl/twitter – lista wiadomości zawierających hashtag #dajsiepoznac na portalu Twitter
i. http://dajsiepoznac.pl/posts – lista postów Uczestników Konkursu

15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
16. Kwestie sporne, nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga Organizator.
17. Kontakt do Organizatora: http://devstyle.pl/kontakt.